Voetbalblog Kenny Koning

BLOG KENNY KONING TRAINER NOORDSTER A1 SEIZOEN 2015/2016

VOORBEREIDING
NOORDSTER A1 SEIZOEN 2015/2016 Home Home Seizoensblog Seizoensblog Algemeen Blog Algemeen Blog Voetbalnieuws Voetbalnieuws
DE VOORBEREIDING

MAANDAG 3 AUGUSTUS 2015

De eerste training van het seizoen 13 spelers + 1 keeper aanwezig. De Warming-up vorm liep redelijk waarbij duidelijk was te zien dat de spelers weer moeten wennen. Deze vorm hebben we ongeveer 10 minuten gedaan. De pass-en trapvorm geldt eigenlijk hetzelfde voor. Metname de nadruk gelegt op de loopacties, waar bewegen de middenvelders naar toe. Daarnaast de vorm in drieen verdeeld, 1 tegenstander verdedigt kort, 2 verdediger verdedigt ruimte en de 3 afhankelijk van de verdediger. Tijdens het positiespel hadden de spelers moeite om snelheid in het spel te krijgen. We hebben de vorm 10 meter breder gemaakt om de verdedigende partij meer aan het lopen te krijgen en de middenvelders meer kans te geven om tussen de linies te komen. Hierna liep de vorm iets beter. De partijvorm hebben we i.p.v. 5x5 minuten, 4 x 5 minuten gedaan, dit omdat er kwaliteit moest worden geleverd en de vermoeidheid toesloeg. Beide teams spelden in een 1-2-3-1 formatie waarbij we een aantal punten uit de training naar voren hebben laten komen.
DE VOORBEREIDING (WEEK 1)
DE VOORBEREIDING

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2015

De nadruk van de training ligt nog steeds op gewenning. Er waren vandaag 10 spelers. De Warming-up vorm liep redelijk, de spelers hadden nog wat moeite met de vormen door de ladder. De warming-up vorm heeft weer 10 minuten geduurd. Bij het passen en trappen hebben we de nadruk gelegd op de manier van inspelen, dus waar en de loopacties zonder bal, waarbij de onderlinge afstanden belangrijk waren. Door het beperkt aantal spelers hebben we de laatste speler de bal in de diepte laten vragen terug naar het beginpunt. Het positiespel hebben we tevens aangepast. We hebben 3 linies van 3 gemaakt waarbij de spelers tussen de verdedigende linie door moetsten spelen. De nadruk hebben we gelegd op de verdedigende organisatie van de 3. Schuin onder elkaar verdedigen en de hoeken op te verdedigen klein maken (richting de bal). Daarnaast de snelheid van rondspelen en het overslaan. De laatste ronde hebben we een wedstrijdvorm gedaan. Bij de partij speelde het ene team in de formatie 2-1-2 en het andere team in de formatie 3-1-1. Er zijn 5 blokken van 5 minuten gespeeld met telkens 2 minuten rust.

DE VOORBEREIDING (WEEK 1)

De eerste week van de voorbereiding bestaat voor de spelers uit gewenning. Na een lange tijd “zonder” voetbal, moet er ineens weer volop getraind worden. De oefenvormen staan ook in het teken van wennen. De nadruk ligt in de eerste week op kwaliteit leveren. In een eerste week plan ik nooit oefenwedstrijden, wel zijn er 2 extra trainingen, op de vrijdag en de zaterdag.
DE VOORBEREIDING

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2015

Vooraf: de vrijdag training is niet door gegaan. Met een groep van 14 spelers hebben we de zaterdag ochtend getraind. We hebben de training aangepast omdat we de rol van de back nog wat meer wilden verduidelijken. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met de omschakeling nadat er balverlies is geleden, omdat dit essentieel wordt in onze speelwijze. Na de warming-up hebben we een positiespel 7v7 gedaan om 3 doeltjes, waarbij de nadruk lag op de omschakeling nadat er balverlies werd geleden. Wat in deze vorm duidelijk naar voren kwam was dat het team dat balverlies leed snel een organisatie moest neerzetten omdat het anders de ene na de andere tegengoal kreeg. Hierbij moest de keuze worden gemaakt tussen het verdedigen van de doeltjes en het druk zetten op de bal. De aanvalsvorm hebben we alleen met voorzet gedaan, waarbij we de nadruk hebben gelegd op de plek van inspelen, de loopacties zonder bal en de bezetting voor de goal. Omdat de spelers al behoorlijk wat arbeid hadden verricht hebben we 3 blokjes van 5 minuten gespeeld, waarbij enerzijds de loopacties en de manier van inspelen benadrukt werd en anderzijds het tempo en de loopacties.
3 augustus Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 Uitleg Oefenvorm 3 Uitleg Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 Oefenvorm 3 5 augustus Uitleg Oefenvorm 2 Oefenvorm 3 8 augustus Oefenvorm 1
DE VOORBEREIDING

MAANDAG 10 AUGUSTUS 2015

Wederom 14 spelers op de training. Na de warming-up met coördinatie vormen hebben we een pass- en trapvorm gedaan waarbij spelers goed t.o.v. elkaar moesten lopen en een bepaald patroon moesten spelen. De vorm verliep niet helemaal zoals het hoorde omdat het erg lastig was de controleren of de spelers wel in de goede volgorde speelden. (chaotische vorm) Na deze vorm hebben we 8x 40m. op 80% met 40 seconden rust gedaan. Hierna volgde hetzelfde positiespel als afgelopen zaterdag met dezelfde accenten. Wel hebben we in de eerste 3 blokken de ruimtes wat kleinder gemaakt en de 3 laatste blokken de ruimtes weer wat groter, dit omdat er in balbezit niet echt een bezetting kwam en de spelers alleen maar in de duels kwamen. Wat goed was om te zien is dat spelers zich al beter bewust waren van hun positie in het veld t.o.v. de bal en de doeltjes. Ook was er meer overleg. De formaties in het partijspel waren 1-4-1-1- en 1-2-1-3-1. (De assistent trainers hebben we bijgevoegd) We hebben 4 blokjes van 5 minuten gedaan, waarbij we de nadruk hebben gelegd op het omschakelen en de keuzes, manier van inspelen in balbezit. Daarnaast hebben we uitleg gegeven over de positiewisselingen in balbezit. Dit kwam er nog niet uit.
DE VOORBEREIDING

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015

De training van woensdag stond in eerste instantie in het teken van 5v2 naar een groter positiespel. In de 5v2 hebben we de nadruk gelegd op het doorbewegen. Na 1 ronde waarbij alle spelers in het midden waren geweest, hebben we een wedstrijdvorm gespeeld waarbij de spelers minimaal 45 x binnen 1 minuut rond moesten spelen. (bal tussen de verdedigers door telt dubbel) Op het moment dat dit werd gehaald moesten de verdedigers 2 rondjes om het vierkantje sprinten, lukte dit niet dan gold hetzelfde voor het team in balbezit. Na deze vorm hebben we de 5v2 naar 8v5 gedaan. Metname met het doorbewegen in het groter positiespel was lastig, waarbij het ritme in het begin niet werd gevonden. Later na uitleg over de bezetting en het doorbewegen ging dit wat beter. Hierdor hebben we ook het e.e.a. kunnen doen in de omschakeling voor het 5-tal. Overtal vs ondertal de nadruk lag op de samenwerking van de verdedigers en de onderlinge afstanden kloppend houden. Een voorwaarde was dat het team in balbezit snel rond zou spelen (2 seconden regel) om zo de verdedigers te dwingen snel te kantelen. De onderlinge samenwerking moet nog verder verbeterd worden. Waarbij de backs meer de centrale verdedigers in de gaten moeten houden.
DE VOORBEREIDING

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 2015

Een warme benauwde dag waarbij de spelers na het positiespel met de 3 doeltjes (omschakeling) al behoorlijk aan hun max. zaten. We hebben de training hierop aangepast en nog 3 partijtjes van 5 minuten gespeeld waarna we na +/- 1 uur hebben besloten de training te stoppen.
10 augustus 12 augustus 15 augustus 14 augustus Uitleg Oefenvorm 3 Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 Uitleg Oefenvorm 3 Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 Uitleg Oefenvorm 3 Oefenvorm 1 Oefenvorm 2 Uitleg Oefenvorm 3 OEFENWEDSTRIJD DE VOORBEREIDING (WEEK 2)
DE VOORBEREIDING

Zaterdag 15 augustus 2015

De eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding na 2 weken trainen. We hebben tegen een team uit de eerste klasse gespeeld (zelf hoofdklasse) omdat het tempo van deze teams wat lager ligt zodat we worden gedwongen om het tempo te bepalen. We hebben in de wedstrijd de aandacht op 2 dingen gelegd. 1. Na balverlies de omschakeling door direct druk te zetten op de tegenstander. 2. Onze loopacties zo te maken dat tegenstander elke keer moeten kiezen, wie en waar ze verdedigen. Het druk zetten We hadden het lastig in het druk zetten, niet iedereen trok aan hetzelfde touwtje waarbij de eerste man te traag in de omschakeling was en 2, 3 etc... vaak te laat waren. Hierdoor kon de tegenstander vooral in het begin te vaak ontsnappen. Dit werd in de loop van de wedstrijd wel iets beter, maar nog onvoldoende. De bedoeling was om dit in de vrijdag training te gaan trainen, doordat de spelers het zwaar hadden hebben we dit gedeelte in de training weg gelaten. De tegenstander laten kiezen Vooral in het begin waren de spelers zoekende in hun positie. Onze linkerkant functioneerde prima waar we vaak een vrije man hadden die we steeds meer konden vinden. Over het algemeen was er nog te weinig beweging zonder bal en waren er te weinig positiewisselingen. Ook waren we op veel momenten nog te onrustig in balbezit.